Engr. Ali Hashlamon

 


 ahashlamon@kfu.edu.sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RANK: Lecturer

 

EDUCATION:

 

      M.Sc. Chemical and Process Engineering , National University of Malaysia ,Malaysia,  2012.

 

      B.Sc.  Biochemical-Biotechnology Engineering, International Islamic University of Malaysia, Malaysia,  2011.

 

 

RESEARCH INTERESTS:

     Biochemical Engineering
     Solid-State Fermentation
     Wastewater Treatment